Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet

Årgang 95 fejrede deres 18 års fødselsdag i 2013. Hvad rører der sig blandt 18-årige i Danmark? Det viser denne undersøgelse af Årgang 95.

Undersøgelse i 2014

Næste runde af Årgang 95 foregik mellem januar og maj 2014. De unge blev interviewet personligt, og deres mor besvarede et spørgeskema. Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i tre rapporter i sommeren/efteråret 2016.

Denne undersøgelse gælder alle tre grupper af deltagere: 

  • Forløbsundersøgelsen af 6.000 børn født af danske mødre
  • Forløbsundersøgelsen af 3.000 børn anbragt uden for hjemmet
  • Forløbsundersøgelsen af 2.000 børn med etnisk minoritetsbaggrund

Sammenligner grupper af unge

Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne unge fra traditionelle danske familier med unge med anden etnisk baggrund end dansk og med unge, som har været anbragt i pleje eller på institution. På hvilke områder ligner grupperne hinanden og på hvilke områder adskiller de sig fra hinanden?

Viden giver bedre forhold for børn og unge

Den viden, som de tidligere undersøgelser af Årgang 95 har samlet, er vidensgrundlag for indsatser på børne- og ungeområdet. Meget bliver også brugt til forskning af danske og udenlandske forskere, som bliver klogere på børns og unges opvækst.

Emner i undersøgelsen

Undersøgelsen handler blandt andet om: 

  • Uddannelse
  • Familie
  • Økonomi og forbrug
  • Politisk interesse
  • Helbred

Ekstra spørgsmål

Deltagerne i forløbsundersøgelserne af unge med anden etnisk baggrund og unge, som har været anbragt, blev stillet ekstra spørgsmål, som handler om netop deres situation.

Søg på aargang95.sfi.dk