Trivsel og psykisk sårbarhed

De fleste unge i Årgang 95 trives godt som 15-årige. Men der er en gruppe unge med depressive symptomer. Det viser sig typisk ved indad-reagerende symptomer, som depression eller spiseforstyrrelser.

Undersøgelsen viser at:

  • 13 procent af pigerne har depressive symptomer
  • 6 procent af drengene har depressive symptomer

Dårlig trivsel mest udbredt hos sårbare piger

Der er forholdsvis flere piger, som trives dårligt og det viser sig ved indad-reagerende symptomer. Unge piger med indad-reagerende symptomer har hyppigere end andre jævnaldrende problemer i hverdagen med familiekonflikter, mobning eller ensomhed. Belastninger af den slags er med til at udløse de depressive symptomer.

Men der er også en række forhold gennem de unges opvækst, som kan forklare deres vanskeligheder. For eksempel er tidligt modnede piger hyppigere depressive eller har spiseproblemer. Erfaringer med mobning og seksuelle krænkelser gennem opvækstforløbet øger markant sandsynligheden for forekomst af indad-reagerende symptomer i 15-års-alderen.

Unge med ADHD og deres sociale baggrund

Unge med diagnosen ADHD og hyperaktive unge kommer oftere end andre fra hjem med færre ressourcer i form af uddannelse, indtægt, og deres familieforhold er komplekse. De hyperaktive unge bor i familier med færre ressourcer end de unge med ADHD-diagnose. Det ser derfor ud som om, at unge med hyperaktiv adfærd i de mest socialt belastede familier ikke i samme grad får en diagnose. Det kan skyldes, at den unges problemer bliver opfattet som sociale problemer på grund af familiens status. Eller at familierne netop ikke har ressourcer til at søge hjælp.

Søg på aargang95.sfi.dk