Skole og uddannelse

Fra folkeskolen til ungdomsuddannelse

Skolegang og drømme og forventninger til en uddannelse er noget af det, de 15 årige unge i Årgang 95 er blevet spurgt om i forbindelse med den store undersøgelse af børn født i 1995. De unge er blevet interviewet i foråret 2011, hvor de nærmer sig 16 år.

Der er forskel på, hvor de 15-årige er nået til i skolesystemet:

  • Hver fjerde går endnu i 8. klasse og resten i 9. klasse. 
  • Lidt mere end halvdelen af dem har planlagt at gå i 10. klasse
  • Resten vil ind i et ungdomsuddannelsesforløb

På trods af at de er lige gamle, vil de snart 16-årige således sprede sig over tre uddannelsestrin.

Det tyder på, at vores livsbaner ikke følger et institutionaliseret forløb, som er bestemt af den biologiske livsalder. De unges færdigheder, det vil sige den kognitive formåen, spiller en rolle for de unges planer om og forventninger til deres fremtidige uddannelsesmål. Men familiens ressourcer spiller også en rolle, når man ser på forældrenes egen uddannelse og indstilling til uddannelse.

Politiske diskussioner i hjemmet giver lyst til uddannelse

Familiens ressourcer spiller en stor rolle for, om de unge vælger at tage 10.klasse, gå videre i gymnasiet eller starte på en erhvervsuddannelse.

Det, som påvirker de unge, er:

  • Forældrenes eget uddannelsesniveau
  • Holdningen i hjemmet til uddannelse
  • Hvordan de unge bliver opdraget
  • Om der bliver talt om kulturelle eller politiske emner over middagsbordet

Undersøgelsen viser også, at unge af højtuddannede forældre er mere udadvendte, mere godmodige, mere bekymrede og mere åbne end unge af lavtuddannede forældre. Og at der er en positiv sammenhæng mellem disse personlighedstræk og færdigheder, der gør, om man klarer sig godt i skolen.

Social arv præger de unges forventninger

Både forældrenes uddannelse, de unges personlighedstræk og færdigheder har betydning, når det handler om, hvorvidt de unge forventer at få en videregående uddannelse. Og selvom de unge i dag er ambitiøse, så er der en markant social skævhed i de unges forventninger – den sociale arv sætter sig igennem allerede hos de 15-årige. Dette til trods for et mangeårigt politisk mål om social mobilitet gennem uddannelse.

Søg på aargang95.sfi.dk