Familie og opdragelse

Børnene i Årgang 95 er blevet til unge. Ved at følge de unge og deres familier, siden de var spæde, er det muligt at se hvordan forskellige typer af familie og opdragelse påvirker de unge.

Der har hidtil været meget begrænset viden om opdragelse i familier med teenagere. I rapporten identificeres tre familie-typer: 

  • Den tolerante familie, hvor moderen og den unge har et tæt og lige forhold med få grænser. Det er mest udbredt blandt lavtuddannede.
  • Den autoritative familie, hvor båndene også er tætte, men hvor der er flere grænser. Det er mest udbredt blandt højtuddannede
  • Den autoritære-afmægtige familie, hvor moderen og den unge har et mindre tæt forhold, hvor der i middelhøj grad sættes grænser, og hvor der ofte er konflikt, skældud, forbud og stuearrest. Denne familietype hænger ofte sammen med ressourceknaphed

Dette har betydning for opdragelsespraksis: 

  • Forældrenes uddannelse
  • Sygdom og handikap hos barnet
  • Moderens alder
  • Familiens økonomi og sammensætning
  • Om moren tidligere har været depressiv
  • Om den unges adfærd har været afvigende

Far uden involvering får konsekvenser

Er den moderne far nærværende, engageret og deltager i børneomsorgen? Eller er han fraværende?

Det viser sig, at der er større risiko for skilsmisser i familier, hvor faderen ikke har været på orlov eller har deltaget i hverdagens omsorgsopgaver. Efter en skilsmisse har fraskilte forældre med høj uddannelse og høj indkomst tættere kontakt med deres 15-årige barn end arbejdsløse skilsmissefædre.

Søg på aargang95.sfi.dk