Teenageren

Der er udført to store undersøgelser i foråret 2011, hvor børnene er blevet 15 år. Den ene undersøgelse handler om børn, som er vokset op med deres familie, den anden handler om børn anbragt udenfor hjemmet. Børnene selv og deres mødre har svaret på spørgsmål.

På tidspunktet for undersøgelsen går de unge i folkeskolens ældste klasser og befinder sig dermed i udskolingen. De fleste har besluttet, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Ambitiøse unge

Undersøgelsen viser, at det går godt for flertallet af de 15-årige. Men der er en markant social skævhed i de unges planer om og forventninger til deres videre uddannelse. De unge er ambitiøse, men forældrenes baggrund og holdninger spiller en stor rolle.

Ny viden om den moderne far

Undersøgelsen sætter desuden fokus på sårbare unge med indad-reagerende symptomer, hvor dårlig trivsel er mest udbredt blandt piger. Der er også ny viden om unge med ADHD og deres sociale baggrund, unges forhold til alkohol og hash, opdragelse i familier med teenagere og betydningen af den moderne faderrolle.

For at forstå de 15-åriges livssituation trækker rapporterne både på nye data og på data, som er indhentet tidligere i børnenes opvækst: 

  • Hvordan tegner den materielle situation sig i familier med teenagere?
  • Hvordan foregår opdragelsen i familier med halvstore børn? 
  • Hvad betyder faderens involvering i omsorg for småbørn på kort og langt sigt og særligt, når forældrene er gået fra hinanden? 
  • Hvad kan man konkludere ud fra de unges nu mange års erfaringer med grundskoleforløbet?
  • Hvilke konkrete planer og flygtige forventninger har unge til fremtidige uddannelsesforløb?
  • Hvilken betydning spiller rusmidler for de unge? 
  • Hvilke tidlige tegn på psykisk sårbarhed kan vi se blandt de 15-årige? 
  • Hvordan kan tegn på psykisk sårbarhed forklares? 
  • Hvad betyder familieressourcerne for, om tegn på psykisk sårbarhed udløser en diagnose?

Vanskeligt for anbragte unge

Undersøgelsen om unge anbragt uden for hjemmet handler om en af de mest udsatte dele af den danske børnebefolkning – nemlig børn, der er eller tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Det er tydeligvis ikke let at være anbragt ung: De klarer sig ofte dårligt i skolen, over halvdelen får specialundervisning, og ikke mindst drengene er bagud i skoleforløbet.

Anbragte og hjemgivne 15-årige er desuden psykisk sårbare. De har i højere grad end deres jævnaldrende tegn på depression, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. De har også omfattende erfaring med illegale stoffer samt kriminalitet.

Forventning på trods

Men der er også godt nyt i rapporten. Selvom de anbragte unge er mere belastede end jævnaldrende, går udviklingen den rigtige vej i forhold til, hvordan de havde det som yngre. Og selvom de anbragte unge klarer sig dårligere i skolen og har lavere forventninger til sig selv, har de fleste stadig en forventning om at opnå en uddannelse, der giver adgang til et job i voksenlivet.

Download rapporterne, som bygger på den store forløbsundersøgelse af Årgang 95:

Søg på aargang95.sfi.dk