Spædbarnet

Årstallet er 1996. Årgang 95 er fire til fem måneder gamle, da deres mødre bliver interviewet første gang, og fædrene svarer på et spørgeskema. Undersøgelsen bygger på interviews med mere end 5.000 familier med børn født i 1995.

Undersøgelsen er delt i to. Den ene handler om børn, hvis mor er dansk statsborger. Den anden undersøgelse handler om børn, hvis mor er statsborger i Tyrkiet, Eksjugoslavien eller Pakistan, som er de tre største indvandrernationaliteter eller i Somalia, Sri Lanka eller Irak - tre store flygtningenationaliteter.

Det gennemgående tema er de forskellige belastninger af forældrene, som kan tænkes at påvirke spædbørnenes opvækstvilkår.

Vi har undersøgt:

  • Afsmitning på familien af forældrenes erhvervsmæssige forhold.
  • Forhold der bestemmer fordelingen af orlov mellem forældrene.
  • Baggrunden for tidligt ammeophør.
  • Moderens psykiske tilstand og eventuelle fødselsdepressioner.
  • Moderens vurdering af barnets velbefindende.
  • Baggrund for kolik hos børnene.
  • Konsekvenser af moderens rygning for barnets sundhed.
  • Kontakt og støtte fra bedsteforældrene.

På undersiderne er en kort udgave af resultaterne.

Download rapporten:

Søg på aargang95.sfi.dk