Opdragelse og kammerater

Børnene har generelt et godt helbred. 4 procent har et handicap eller en kronisk lidelse, som dagligt påvirker deres tilværelse.

Børnene er nemme at opdrage

De fleste børn er nemme at opdrage, men 14 procent af mødrene synes, at deres barn i perioder kan være svært at opdrage. Der er færre mødre, som synes, at barnet er svært at opdrage, end da børnene var tre år. Børn fra delvist ressourcesvage familier og fra ressourcesvage familier har en større risiko for, at deres mor synes, de er svære at opdrage.

Børn med få ressourcer bliver drillede

Næsten alle børn har mindst én ven, og det er svært ud fra data at pege på ensomme børn. Men der er børn, som bliver drillede og børn, som har problemer med relationen til kammerater. 

  • 12 procent af børnene bliver drillet meget
  • 4 procent af børnene har en del problemer med relationen til kammerater
  • 5 procent har mange problemer med relationen til kammerater

Det svarer til resultaterne, fra dengang børnene var tre år. Børn fra delvist ressourcesvage familier og fra ressourcesvage familier har en større risiko for at have problemer i relation til kammerater.

Kun få ængstelige børn

Det går godt for de fleste børn, når det handler om socialitet, opmærksomhed og at være ængstelig.

  • Omkring 90 procent af børnene har ingen problemer
  • 5 procent har flere problemer
  • 5 procent har mange problemer

Resultatet er det samme, som da børnene var tre år. Børnene med problemer kommer fra delvist ressourcesvage og ressourcesvage familier. De børn, der havde problemer som treårige, har større risiko end andre børn for også at have problemer som syvårige.

Børn går til to fritidsaktiviteter

Børnene har mange forskellige fritidsaktiviteter. 88 procent af børnene har i gennemsnit to fritidsinteresser, som de går til. Resten har ingen fritidsaktiviteter uden for hjemmet. Tendensen er markant: Der er større sandsynlighed for, at børn fra ressourcestærke familier har en fritidsinteresse og mindre sandsynlighed for, at børn fra delvist ressourcesvage og fra ressourcesvage familier har en fritidsinteresse uden for hjemmet.

Børn har også fritidsinteresser hjemme, mange bruger computer, og de fleste får læst højt af forældrene. Kun 6 procent af alle børn får ikke dagligt læst højt, disse børn tilhører markant oftere ressourcesvage familier.

Børn taler med mor

Både piger og drenge taler meget med deres mor. Emnerne er:

  • Aktiviteter i skolen, SFO og fritidshjem
  • Deres fysiske velbefindende og psykisk velbefindende
  • Forholdet til andre børn

De fleste børn laver også mange ting med deres mødre. Der er nogen kønsforskel, idet piger oftere inddrages i fælles madlavning. Børn med problemer i forbindelse med skolestart får sjældnere hjælp til lektierne fra deres mor, end andre børn gør.

Mindre smæk til syvårige børn

Mødrene blev i 1999 spurgt om, hvilke mål de havde med opdragelsen og om brug af korporlig afstraffelse af deres treårige barn. Da børnene er 7 år i 2003, bliver der også spurgt om korporlig afstraffelse.

Langt færre mødre bruger korporlig afstraffelse af deres syvårige barn. Kun 4 procent oplyser, at børnene får smæk som et led i opdragelsen. Det er således ikke almindeligt, at mødre slår deres syvårige børn, hvorimod 12 procent at de treårige fik smæk. En væsentlig del af forklaringen på dette er formentlig, at det er meget lettere at forklare en syvårig, hvad der er rigtigt og forkert, samtidig med at svarene afspejler en bevidsthed om, at man ikke må slå sine børn.

Søg på aargang95.sfi.dk