Familiens sociale ressourcer

De fleste børnefamilier har gode sociale ressourcer, det gælder også flertallet af de undersøgte familier. 81 procent af såvel mødre som fædre har en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til, hvad man finder i den øvrige del af befolkningen. Enlige mødre og fædre har mindre erhvervsuddannelse end de øvrige mødre og fædre.

Enlige mødre med dårlig økonomi

Det store flertal af familier i Årgang 95 har en tilfredsstillende indtægt, ligesom forældrene, især fædrene, har en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet end flertallet af befolkningen. Dog er økonomien ikke tilfredsstillende for en mindre gruppe familier, hvor der ikke altid er en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Cirka halvdelen af disse familier forsørges af enlige mødre.

Bedsteforældre hjælper

Det er oftest bedsteforældrene, der yder praktisk hjælp og støtte, når der er behov for børnepasning eller ved akutte praktiske problemer. Omkring en femtedel af familierne har dog ingen personer, de kan hente hjælp hos.

Hvert femte barn i skilsmisse

  • 80 procent af børnene har levet sammen med begge deres biologiske forældre siden fødslen
  • 1 procent har hele tiden levet sammen med den biologiske mor, uden at hun har haft en partner
  • 19 procent har oplevet mindst én skilsmisse

11 procent af de børn, der har været gennem en skilsmisse, har levet i to familier, mens 5 procent har levet i tre familier og 3 procent i mere end 3 familier. Det vil sige, at 8 procent af skilsmissebørnene har haft et turbulent forløb, hvad angår barndomsfamilier.

Færre skænderier i familierne

I 2003 er der færre skænderier i familierne, end der var, da børnene var yngre. Men otte procent af familierne skændes stadig meget.

Fjerdedel af mødrene ramt af depression

Næsten en fjerdedel af mødrene fortæller, at de har haft en depression på et tidspunkt, siden undersøgelsen startede. Enlige mødre er i højere grad deprimerede end samlevende mødre. 

  • 16 procent af mødrene har ved to interviews fortalt, at de følte sig deprimerede
  • 7 procent har ved alle tre interviews fortalt, at de var deprimerede

Kontakt med socialforvaltningen

16 procent af familierne har på et eller andet tidspunkt efter barnets fødsel haft kontakt med socialforvaltningen på grund af et problem relateret til barnet. 2 procent udelukkende på grund af barnets handicap de øvrige familier med andre problemer. Halvdelen har haft kontakt i højst 6 måneder og 3 procent i hele barnets levetid.

Ressourcesvage har oftere behov for socialforvaltningen

Alle typer familier kan have kontakt med socialforvaltningen, men der er en relativt større andel af familier, som er delvist ressourcesvage og ressourcesvage. De delvist ressourcesvage og især de ressourcesvage familier har haft kontakt i længere tid, ligesom de har haft flere forskellige problemer. Børn med udviklingsmæssige problemer og børn med problemer ved skolestart lever hyppigere end andre børn i familier, hvor der er kontakt til socialforvaltningen.

Søg på aargang95.sfi.dk