Den sociale arv

Negativ social arv betyder, at børn af forældre med sociale belastninger har en større risiko for at overtage problemer, der minder om deres forældres problemer end andre børn. Børn i delvist ressourcesvage familier og børn i ressourcesvage familier antages at have større risiko for at få en vanskelig barndom med mange problemer og en større risiko for også som voksne at få et liv med mange problemer og få ressourcer.

Man overser små børns problemer

Undersøgelsen viser, at en lille gruppe børn har haft problemer, siden de var små. Mange børn får ikke den grundlæggende hjælp til at løse deres egne og familiens problemer. Det sker formentlig ikke, fordi man overser, at de har det svært. Man regner måske med, at de vil vokse fra deres problemer og få det bedre, hvis de får lidt mere opdragelse, eller at der pludseligt opstår forbedringer.

Vanskelige børn fra spæde

Man overser, at en del børn, der har mange problemer som syvårige, allerede som treårige var synlige som børn, der havde det svært. Det var blandt andet børn, som oftere end andre børn blev drillet eller slået, og børn, som moderen fandt svære at opdrage. Nogle af disse børn blev karakteriseret som vanskelige af deres mor, allerede da de var 6 måneder gamle.

Svært at etablere relationer

Undersøgelsen peger på, at de børn, der udviser problemer med hensyn til kammerater, skolestart, udvikling og adfærd relativt hyppigere, er børn, der lever under vanskelige forhold i deres familie. Det gælder især børn, der på grund af familiens vanskeligheder ikke får de erfaringer med at etablere relationer og venskaber, som andre børn får undervejs i barndommen.

Spørgsmål til forebyggelse

For at modvirke negativ social arv må man i højere grad begynde at reflektere over de vanskeligt stillede mindre børns livsvilkår og diskutere: 

  • Hvad karakteriserer disse børns liv?
  • Hvor har de færre ressourcer at trække på i familien end andre børn?
  • Hvordan viser børnenes problemer sig?
  • Hvordan kan man få øje på børnene?
  • Hvor kan man etablere kontakt?

Støtte til børnene

Det er nødvendigt at overveje, hvad man kan gøre for at hjælpe børnene, så de får større chancer for at undgå problemer fremover. Både i form af en støtte direkte til børnene, hvor der fokuseres på en løsning af deres personlige problemer, og i form af en støtte, der kan rette op på ressourcerne i familien, så barnet i højere grad også hjemme kan få, hvad det har brug for.

Søg på aargang95.sfi.dk