Skolebarnet

Børnene er 7 år gamle i 2003, da deres forældre bliver interviewet for tredje gang. Formålet er at beskrive børnenes livsvilkår og udvikling som syvårige. Undersøgelsen ser på social arv. Derfor er det et særligt fokus på socialt belastede familier, på børns psykiske udvikling og på børns problemer ved skolestart. Undersøgelsen er delt i tre. Den ene undersøgelse handler om børn, hvis mor har danske statsborgerskab. Den anden undersøgelse handler om børn, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Den tredje undersøgelse handler om børn, hvis mor ikke havde dansk statsborgerskab, da barnet blev født i 1995. Mødrene stammer fra Tyrkiet, Pakistan, Eksjugoslavien, Irak, Somalia og Sri Lanka.

De fleste børn klarer sig godt

Det store flertal af børn har det godt. At have det godt er ikke det samme som at man aldrig har problemer. Det betyder, at man for det meste har det rimeligt godt, og det betyder især, at man har mulighed for at handle og gøre noget ved det, hvis der opstår problemer.

Ressourcestærke og ressourcesvage familier

Undersøgelsen operer med tre gruppe af familier:

  • De ressourcestærke familier har højst problemer på ét af de undersøgte områder. 80 procent af familierne kan betegnes som ressourcestærke
  • De delvist ressourcesvage familier har problemer på to områder. 13 procent af familierne kan betegnes som delvist ressourcesvage
  • De ressourcesvage familier har flere end to problemer. 7 procent af familierne kan betegnes som ressourcesvage

Familier kan selv løse problemer

Det store flertal af familier har stort set de ressourcer, de har brug for. Børnene trives, har kammerater, udvikler sig, som de skal, klarer sig i skolen, har fritidsinteresser og har en god kontakt med deres mor. De problemer, der eventuelt kan opstå, er noget, som forældrene er i stand til at hjælpe børnene med at løse.

Det afgørende er, at barnet og familien ikke bryder sammen på grund af problemer. Der kan være vanskeligheder, men forældrene har strategier, de kan sætte i værk for at overvinde vanskelighederne.

En god barndom

Flertallet af de ressourcestærke familier består af biologiske forældre, der har levet sammen siden barnets fødsel, men der er også enlige mødre, enlige fædre og mødre og fædre, der lever sammen med en ny partner, som kan betegnes som ressourcestærke.

Børn i ressourcestærke familier har et godt liv, viser undersøgelsen. De har en god barndom og kan gøre brug af tilbud om venskaber og indlæring. Vi må forvente, at de kan klare ændringer i samfundet og uddannelsen på en rimelig god måde, og at de undervejs vil få relevant hjælp fra deres forældre. Børn fra ressourcestærke familier har – generelt sagt – ikke brug for større hjælpeforanstaltninger for at komme godt igennem barndommen.

Download rapporterne, som er skabt på baggrund af den store forløbsundersøgelse af Årgang 95:

Søg på aargang95.sfi.dk