Regler og normer for årgang 95

Regler og normer med indflydelse på årgang 95

I 1995 Børnene bliver født. Det år bliver 70.000 børn født. Camilla, Julie og Katrine er de mest populære pigenavne i 1995, mens navnene Mathias, Frederik og Rasmus hitter hos drengene. Den store forløbsundersøgelse af Årgang 95 følger omkring 6.000 af børnene.

Forældre vigtig del af undersøgelsen

De første mange år af undersøgelsen er det barnets forældre, som bliver spurgt. Spørgsmålene handler også om forældrenes helbred, deres arbejde, og hvordan de opdrager børnene. I dag er nogle regler anderledes, og nogle normer har ændret sig. Her er en oversigt over regler, som var aktuelle for forældrene i de år, hvor børnene voksede op.

Regler for barsel i 1995

I 1995 havde forældrene ret til 4 ugers barsel før fødslen og 24 ugers barsel efter fødslen. De første 14 ugers barsel var forbeholdt moderen, mens de sidste 10 ugers barsel kunne deles mellem forældrene. Fædrene havde ret til 2 ugers orlov ved barnets fødsel. Forældrene blev interviewet første gang i 1996 efter, at barslen var slut. Barnet blev typisk passet i dagpleje, vuggestue eller derhjemme, hvor nogle mødre tog børnepasningsorlov i forlængelse af barslen.

Mulighed for børnepasningsorlov

Midt i 1990’erne havde lønmodtagere ret til 26 ugers børnepasningsorlov. Det gjaldt for forældrene til Årgang 95. Ud over de 26 uger var det muligt at aftale yderligere 26 ugers børnepasningsorlov med arbejdsgiveren. Forældrene kunne holde orlov samtidig eller hver for sig.
Orlovsydelsen svarede til 70 procent af dagpengesatsen i 1996. Fra 1997 svarede den til 60 procent af dagpengesatsen.

Arbejdsløshed

Årgang 95 blev født i en tid med faldende ledighed. Men ledigheden lå i forvejen på et højt niveau over 10 procent i 1995 og årene inden.  

  • 1996 var 8,8 procent af arbejdsstyrken ledig
  • 1999 var 5,7 procent af arbejdsstyrken ledig
  • 2003 var 6,6 procent af arbejdsstyrken ledig
  • 2007 var 3,4 procent af arbejdsstyrken ledig
  • 2011 var 6,1 procent af arbejdsstyrken ledig

Ny lov forbyder forældre at slå børn

I 1997 blev revselsesretten afskaffet i Danmark. Det betyder, at fysisk afstraffelse af børn ikke længere var tilladt som del af opdragelsen. Inden 1997 måtte forældre gerne give deres børn smæk eller en lussing, hvis børnene havde gjort noget galt.

Børn oftere udsat for røg i 1990’erne

Da børnene i Årgang 95 blev født, var der ikke så meget fokus på rygning og passiv rygning, som der er i dag. Der var sundhedskampagner mod rygning, og gravide blev opfordret til at undgå at ryge under graviditeten. Men dengang blev mødre og børn oftere udsat for røg på arbejdspladser, cafeer og offentlig transport.

I dag er det blevet mere almindeligt, at rygere tager hensyn til ikke-rygere og undgår at ryge i nærheden af børn. Første skridt mod mindre passiv rygning var i 2002, da det blev forbudt at reklamere for cigaretter og tobaksvarer. Andet skridt var Rygeloven i 2007. Den forbyder rygning på skoler, arbejdspladser og restauranter – bortset fra i særlige rygerum eller rygekabiner.

Søg på aargang95.sfi.dk