Forskelle på drenge og piger

Piger og drenge har forskellige pligter og problemer

Forskerne har i den store forløbsundersøgelse af Årgang 95 undersøgt om, der er forskel på drenge og piger på 11 år. Undersøgelsen viser markante forskelle. For eksempel er pigerne i højere grad i dialog med forældrene, mens der er mere konsekvens i opdragelsen af drenge. Det lader dog til, at pigernes større medindflydelse også betyder, at de bliver mere påvirket, hvis forældrene bliver skilt.

Flere drenge med problemer

Der er signifikant flere drenge, som har vanskeligheder, problemer eller handicap. Der er også flere drenge end piger, som mødrene oplever, det er svært at opdrage. Derimod er der flere piger end drenge, der ofte har hoved- eller mavepine, og som regelmæssigt tager piller for det. Desuden har flere piger end drenge taget ting, som ikke var deres egne.

De traditionelle kønsroller lever

Allerede når børnene er 11 år, er der forskel på børnenes position i familien. Pigerne bliver tilsyneladende opdraget med mere dialog og medbestemmelse, mens drenge oftere bliver opdraget med konsekvens. Hvis forældrene ikke synes drengene opfører sig, som de ønsker, bliver de nægtet adgang til ting. Når det kommer til pligter i hjemmet, er der store forskelle. Pigerne laver markant mere husligt arbejde end drengene. Kun når det gælder udendørsarbejde som at slå græs eller feje, er drengene mere aktive end pigerne.

Søg på aargang95.sfi.dk