Familiens ressourcer og trivsel

Trivsel er vigtig

Børnene i Årgang 95 er blevet interviewet for at finde ud af, hvordan de har det. Ud fra deres og forældrenes svar er børnenes liv blevet analyseret på en række centrale emner som familie, skole, venner, fritidsaktiviteter og sundhed.

Langt de fleste 11-årige børn har det godt på de nævnte områder. 95 procent af børnene svarer, at de er meget glade for deres liv, eller at deres liv er godt nok. Tilsvarende har 98 procent af alle børn mindst én god ven, ligesom 95 procent synes om at gå i skole.

Gode venner fremmer trivslen

Undersøgelsen ser på, hvilke forhold der fremmer og hæmmer god trivsel hos det 11-årige barn.

Faktorer, der fremmer trivslen: 

 • At der er relativt mange ressourcer i barnets hjem
 • At barnet har mindst én god ven
 • At det oplever at have selvbestemmelse i forhold til en række emner i dets hverdag
 • At det går til fritidsaktiviteter hver uge

Faktorer, der hæmmer trivsel: 

 • At der er få ressourcer i barnets hjem
 • At barnet har en negativ kropsopfattelse
 • At barnet bliver mobbet eller selv mobber andre
 • At barnet tidligt har debuteret med alkohol
 • At barnet føler, at forældrene ikke er nok hjemme

Familiebaggrund er afgørende for barnets trivsel

Ressourcer i barnets hjem spiller en fundamental rolle for, hvordan børnene trives og klarer sig. Familiens ressourcer er afgørende for såvel hvordan børnene klarer sig i skolen, som for deres opdragelse, sundhed, sociale forhold og fritidsliv.

Dårlig trivsel øger sandsynlighed for risikoadfærd

Risikoadfærd er handlinger, som ikke er socialt acceptable, og som øger sandsynligheden for, at barnet på kortere eller længere sigt udvikler problemer af forskellig art og tyngde. Det kan være at stjæle, ryge, mobbe eller spise mange hovedpinepiller.

Børn har signifikant højere sandsynlighed for risikoadfærd end andre børn, når de:

 • Ikke trives fysisk eller psykisk
 • Har problemer i skolen
 • Har ringe relationer til såvel jævnaldrende som forældre

Ikke overraskende viser det sig, at børn, der trives dårligt fysisk, psykisk eller socialt, har markant større sandsynlighed for risikoadfærd end velfungerende børn. Der er altså god grund til at tage trivselsproblemer alvorligt og handle på et tidligt tidspunkt for at forhindre, at børnene bevæger sig ud i yderligere problemer.

Søg på aargang95.sfi.dk