Det store barn

I 2007 er børnene 11 år gamle. Det 11-årige barn står på tærsklen mellem barn og ung. På den ene side bliver barnet fortsat opdraget af sine forældre, der sætter klare rammer for hvad barnet må og ikke må. På den anden side tager barnet de første skridt i forhold til mere selvstændighed.

Undersøgelsen er delt i tre. Den ene handler om børn, hvis mor er dansk statsborger. Den anden undersøgelse handler om børn, hvis mor er statsborger i Tyrkiet, Eksjugoslavien eller Pakistan, som er de tre største indvandrernationaliteter eller i Somalia, Sri Lanka eller Irak - tre store flygtningenationaliteter. Den tredje undersøgelse handler om børn, som er eller har været anbragt uden for hjemmet.

Interview af børnene

Den store forløbsundersøgelse af børn født i 1995 ser nærmere på børnenes levevilkår og opvækst. I de forrige interviewrunder var udelukkende børnenes forældre, der blev interviewet. Denne gang har man som noget nyt for første gang interviewet børnene selv. Dermed har forskerne fået en unik mulighed for at tage temperaturen på 11-årige danske børns liv.

Børnene har det godt

Danske 11-årige har det generelt set rigtig godt. 95 procent har en positiv opfattelse af deres eget liv. 98 procent har mindst én god ven og 95 procent synes om at gå i skole. Men allerede i 11-årsalderen kan man se en række nuancer. Blandt andet bliver piger og drenge behandlet forskelligt i familierne. Undersøgelsen viser, at familiens ressourcer har markant betydning for børnenes velbefindende, og at det er vigtigt at tage trivselsproblemer i opløbet.

Download rapporterne, som er del af den store forløbsundersøgelse af Årgang 95:

Søg på aargang95.sfi.dk