Pasning og støtte til familien

Forløbsundersøgelsen for Årgang 95 har undersøgt hvem der passer barnet i de første leveår og hvem der hjælper familien. For nogle familier har det været nødvendigt at få hjælp til barnet fra kommunens socialforvaltning på grund af sygdom, økonomi eller sociale problemer.

Bedsteforældre er vigtigste hjælp

Bedsteforældrene er familiernes vigtigste sociale netværk, og bedsteforældre hjælper med både pasning og praktisk hjælp. Omkring halvdelen af mødrenes forældre er altid klar til hjælp, og det samme gælder for mere end en tredjedel af fædrenes forældre. 20 procent af de enlige mødre får ofte eller altid hjælp fra faderens forældre.

Barselsperioden

Hovedparten af børnene er blevet passet hjemme efter fødslen, da de ikke har haft behov for særlig pleje:

 • 98 procent er blevet passet af moderen
 • 77 procent af fædrene har været på barsel de første 14 dage
 • 93 procent af mødrene har haft barsel de første 24 uger
 • 4 procent af fædrene har haft barsel i 1 – 10 uger

Orlov efter barsel

 • 80 procent af børnene er blevet passet af moderen og i enkelte tilfælde faderen i ét af de første tre leveår
 • 49 procent af mødrene har haft børnepasningsorlov
 • 4 procent af fædrene har haft børnepasningsorlov
 • Kun få enlige mødre har haft børnepasningsorlov

Børnepasning

Som treårige bliver de fleste børn passet af andre i gennemsnitligt 31 timer om ugen:

 • 73 procent er i daginstitution
 • 19 procent i dagpleje
 • 2 procent passes af andre
 • 6 procent bliver passet af moderen

De fleste børn er blevet passet to eller flere steder i løbet af de tre første leveår. Der har været flest skift i de første to år. De fleste forældre er tilfredse med pasningsordningen.

Behov for ekstra støtte

15 procent af familierne har modtaget et udvidet tilbud om besøg af sundhedsplejersken på grund af:

 • Bekymring for barnets trivsel
 • Sociale forhold
 • Barnets sundhed og handicap

8 procent af mødrene har været i kontakt med kommunens socialforvaltning på grund af:

 • Handicap
 • Økonomiske problemer
 • Friplads til pasning
 • Foranstaltning efter Serviceloven

Familier er først og fremmest i kontakt med kommunernes socialforvaltning på grund af dårlig økonomi, ledighed og psykiske problemer.

Søg på aargang95.sfi.dk