Forældrenes ressourcer

Forløbsundersøgelsen af børn i Årgang 95 har spurgt til forældrenes ressourcer, familie og helbred. Undersøgelsen viser, at flertallet af familierne har en god økonomi. De fleste børn lever i en stabil familie. Det fysiske og psykiske helbred for begge eller en af forældrene er godt.

Familiefædre oftest i arbejde

På tidspunktet for undersøgelsen er:

 • 93 procent af fædrene i arbejde
 • 80 procent af fædrene, som ikke lever sammen med barnet, i arbejde
 • Ingen af fædrene på børnepasningsorlov

På tidspunktet for undersøgelsen er:

 • 70 procent af mødrene i arbejde
 • 10 procent af mødrene under uddannelse, arbejder hjemme eller pensionist
 • 9 procent af mødrene arbejdsløse
 • 11 procent af mødrene på orlov

For enlige mødre er:

 • 55 procent i arbejde
 • 23 procent arbejdsløse
 • 2 procent på orlov
 • Resten er i uddannelse eller på pension

Mødre og fædre, som lever sammen, har oftere en erhvervsuddannelse end forældre, som lever adskilt.

Forskellig ledighed for mødre og fædre

Der lever ressourcesvage familier både i byer og på landet, men de har forskellig profil:

 • Der er færrest ledige mødre i hovedstadsområdet
 • Der er flest ledige mødre i større provinsbyer
 • Der er flest enlige mødre i større provinsbyer
 • Der er flest ledige fædre i København
 • Der er færrest ledige fædre i forstæderne til København og i mindre byer under 10.000 indbyggere
 • Der er flest fædre uden erhvervsuddannelse på landet og i landsbyer med færre end 2.000 indbyggere

Flest stabile familier

De fleste børn har i deres første tre et halvt år levet i en stabil familie, men enkelte har oplevet at leve i flere familier. 90 procent af børnene vokser op i én stabil familie. De 88 procent består af far og mor, mens to procent har siden fødslen levet med deres mor.

8 procent af børnene har levet i to forskellige familier på grund af forældrenes skilsmisse, eller at moderen har fået ny partner. To procent af børnene har levet i tre eller flere familier på grund af flere brud mellem forælderen og nye partnere.

20 børn er eller har været anbragt uden for hjemmet.

Enlige med ringe helbred

Forældrene har haft et godt helbred de seneste tre et halvt år:

 • 64 procent af mødrene har ikke lidt af fysisk eller psykisk sygdom
 • 75 procent af fædrene har ikke lidt af fysisk eller psykisk sygdom 

For børn, som vokser op med begge forældre, ser helbreddet sådan ud:

 • 53 procent af børnene har både en mor og en far med godt helbred
 • 35 procent har enten en mor eller far med godt helbred.
 • 12 procent af børnene har både en mor og far med mindre godt helbred

I familierne med enlig forsørger har:

 • 55 procent af børnene en mor med godt helbred
 • 45 procent af børnene en mor med mindre godt helbred

Samlet vokser 16 procent af børnene op i familier, hvor forældrene har mindre godt helbred. Der er flest enlige mødre med dårligt helbred.

En fjerdedel af mødrene i undersøgelsen har haft psykiske problemer som angst eller depressive reaktioner indenfor de seneste tre et halvt år. Det samme gælder en femtedel af fædrene.

Søg på aargang95.sfi.dk