Det lille barn

Det lille barn på tre år

Årgang 95 trives og har det godt som treårig. Årstallet er nu 1999 og 5.000 mødre bliver interviewet. Mødrene er med i den store forløbsundersøgelse af børn født i 1995. De blev første gang interviewet i 1996, da deres børn var spæde.

Undersøgelsen er delt i to. Den største gruppe bygger på svarene fra mødre, som er danske statsborgere. Den anden gruppe består af 500 mødre, som stammer fra indvandrerlandene Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien eller flygtningelandene Somalia, Sri Lanka og Irak. Undersøgelserne kan downloades nederst på siden.

Emnerne for denne del af undersøgelsen er barnets udvikling, opdragelse, familiens ressourcer, pasning og kontakt med kommunen.

Halvdelen af børnene og deres familier har slet ingen problemer. 30 – 40 procent af børnene og deres familier har enkelte problemer, men ressourcer nok til at have et godt liv. 10 – 20 procent af børnene og deres familier viser tegn på manglende trivsel, samt sociale og økonomiske problemer.

Billedet viser trivsel for de fleste børn og mange problemer for få. Ressourcestærke forældre har overskud til at hjælpe børnene i deres forhold til andre voksne og til jævnaldrende. Ressourcesvage forældre med egne økonomiske og helbredsmæssige problemer har børn, som selv må løse problemerne.

Hvem hjælper familier med problemer? Svaret er: Sundhedsplejerskerne, i form af flere besøg. Desuden hjælper socialforvaltningerne. To procent af børnenes familier har modtaget en eller anden hjælp i hele barnets levetid. I alt otte procent har haft kontakt med socialforvaltningen i forbindelse med problemer knyttet til børnene.

Download rapporterne, der er skabt på baggrund af af forløbsundersøgelsen af Årgang 95:

Søg på aargang95.sfi.dk