Undersøgelsens resultater

Siden du var et spædbarn i 1996, har SFI’s forskere gennemført fem undersøgelser. De første mange år svarede din mor eller din far for dig. Siden du var 11 år, har du også selv svaret på forskernes spørgsmål.
Hvad kommer der ud af al den viden, forskerne samler på baggrund af svar fra mere end 6.000 personer?

Klart billede af barnets liv

Fordi der er så mange deltagere i undersøgelsen, giver den et klart billede af barnet og dets familie på vigtige tidspunkter i barnets liv. Undersøgelsen viser, hvilke økonomiske muligheder og udfordringer børnefamilier har. Den viser også, hvilke rolle bedsteforældre spiller i barnets liv, og hvad forældre lægger vægt på i opdragelsen.

Mest omfattende undersøgelse i Danmark

Det er første gang, vi i Danmark gennemfører en så grundig undersøgelse af de samme personer gennem så mange år. I andre lande gennemfører forskere lignende undersøgelser. Men der er forskel på opvækstbetingelserne for børn og unge i de forskellige lande. Der kan være forskel på, om barnets mor har arbejde, og hvornår barnet begynder i skole.

Næsten 100 bøger og rapporter

Der er skrevet en lang række bøger og rapporter ud fra undersøgelserne. Nogle handler om undersøgelsen generelt, mens andre handler om særlige emner som skilsmissebørn og skolegang. Alle rapporterne indeholder også anbefalinger til tiltag og procedurer, som kan gøres bedre.

Viden til myndigheder

Resultater fra undersøgelserne bliver formidlet til beslutningstagere og myndigheder i stat, regioner og kommuner, der prioriterer indsatser og rammer for børn og unge. De sætter rammerne for blandt andet barselsorlov, pasningstilbud, sundhedspleje og skolegang.

Medier skaber debat om børn og unge

Aviser, magasiner, radio og TV har produceret artikler og udsendelser, som bygger på viden fra undersøgelserne. Omtalen i medierne er med til at skabe debat i samfundet om, hvordan vi indretter samfundet bedst muligt for familier, børn og unge.

Undervisningsmaterialer

Resultater fra undersøgelserne finder også vej til undervisning og undervisningsmaterialer. Det sikrer viden til socialrådgivere, sundhedspersonale og lærere og pædagoger om børn og unge og deres familier.

Hvilke familier har behov for støtte

Undersøgelserne viser, at det går godt for langt de fleste børn i Danmark. Men de viser også, hvilke børn som har det svært, og hvilke familier, som har behov for støtte.

Søg på aargang95.sfi.dk