Undersøgelsen er vigtig

Årgang 95 Forløbsundersøgelsen af børn og unge født i 1995 er vigtig, fordi det er første gang forskere undersøger en hel generation for at se på udviklingen af de samme personer fra de er spædbørn til de bliver voksne.

Du hjælper andre børn og unge

Når du er med i denne undersøgelse, er du med til at forbedre samfundets tilbud til børn og unge. Du er med til at hjælpe andre unge i samme situation som dig, når du svarer på spørgsmålene. Så kan blandt andet politikere, myndigheder, lærere, pædagoger og forældre se, hvad der fungere godt, og hvad der ikke fungere. I undersøgelsen er der ikke rigtige eller forkerte svar, så det er vigtigt, at du svarer ærligt.

Hvilken indflydelse har dine forældres baggrund?

Dine forældre og deres levevilkår er også en del af undersøgelsen. Deres muligheder og udfordringer og i livet har betydning for din opvækst. For at finde ud hvilken indflydelse dine forældres baggrund har for dit liv, har vi stillet dem en lang række spørgsmål. Vi har blandt andet spurgt dine forældre om deres arbejde, hvem der gør rent i huset, om de skændes og om deres helbred. Vi har også hørt om din opdragelse, og om du tit har haft besøg af dine bedsteforældre. Hvordan det er gået for dig i børnehaven og skolen, og hvad du har beskæftiget dig med i din fritid.

Hvordan er det at være barn og ung i Danmark?

Alle de informationer giver os et billede af, hvordan det er at være barn og ung i Danmark. Vi kan se hvilke tilbud i samfundet, som fungerer godt. Og vi kan se hvilke ting, som kunne blive bedre. Undersøgelsen handler om så forskellige ting som børneopdragelse og rygning og sundhed og hvilke forventninger, du har til din uddannelse.

Viden hjælper beslutningstagerne

Undersøgelsen giver viden, så alle børn kan få det så godt som muligt. Det er vigtigt at vide, hvad der fungerer, og hvad der er en dårlig ide. Det skal politikerne vide, når de træffer beslutninger om for eksempel barselsorlov. Og det skal kommuner og regioner vide, når de planlægger tilbud om børnehaver, skoler og sundhedspleje til børn og unge.

Søg på aargang95.sfi.dk