SFI står for undersøgelsen

Undersøgelserne bliver udført af forskere i Børn og Familie afdelingen på SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Undersøgelsen er en forløbsundersøgelse, der ser på den samme gruppe af mennesker gennem flere år.

Mai Heide Ottosen, forskningsleder

Mai Heide Ottosen har været forskningsleder på den seneste undersøgelse af Årgang 95, og hun har været med på Årgang 95 siden begyndelsen i 1996. 

Mai Heide Ottosen er ph.d. i sociologi, og på SFI forsker hun i områder som familie- og samlivsformer, skilsmisser og sammenbragte familier, familiepolitik og familieret.

Mette Lausten, ansvarlig for undersøgelse af anbragte børn

Mette Lausten er ansvarlig for den del af Årgang 95, som handler om børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Mette Lausten er ph.d., og på SFI forsker hun i anbragte børn og deres familier, familieressourcer og familie- og arbejdsliv.

Viden i rapporter og bøger

Efter hver runde af Årgang 95 bliver der skrevet bøger, rapporter og artikler med resultater fra undersøgelserne. Indtil videre er undersøgelsernes resultater beskrevet i næsten 100 rapporter og bøger.

Del af international forskning

De statistiske data fra undersøgelserne i Årgang 95 bliver også brugt af andre forskere på universiteter i Danmark og udlandet til anden forskning. De kan for eksempel sammenligne tilbud til børn og unge i Danmark med andre landes.
Flere andre gennemfører lignende forløbsundersøgelser. Derfor er forskere fra andre lande interesserede i de danske data. En del af denne hjemmeside er henvendt til danske og internationale forskere og skrevet på engelsk.

Her er eksempler på forløbsundersøgelser i andre lande: 

SFI leverer viden til velfærd

SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter, og det hører under Socialministeriet.
Formålet er at levere viden til velfærd ved en kombination af:

  • Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger 
  • Formidling og rådgivning 
  • Anvendt samfundsforskning
  • Indsamling af data til forskning og analyse 

Søg på aargang95.sfi.dk