Sådan foregår undersøgelsen

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd står for undersøgelsen, og det er forskere her, som forbereder og gennemfører undersøgelserne. Undersøgelserne bygger på interviews og spørgeskemaer. SFI har tilknyttet interviewere i hele landet, som står for interviewene med deltagerne.

Interviewer kontakter dig

Først modtager du et brev, som præsenterer den nye runde af undersøgelsen. Brevet er fra SFI og den interviewer, som står for at interviewe dig. Intervieweren henvender sig til dig nogle dage senere for at aftale et interview med dig. Interviewet er personligt, og du sidder overfor intervieweren. Intervieweren udfylder et skema på computeren med dine svar.

Elektronisk spørgeskema

Måske får du også mulighed for at udfylde et spørgeskema med supplerende oplysninger. Din mor eller far bliver også bedt om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål om familien.

Forskerne samler data

Forskerne på SFI modtager svar fra mere end 5.000 unge og deres forældre. Forskerne trækker også statistik data fra Danmarks Statistik. Oplysningerne fra Danmarks Statistik gælder især forældrene og deres uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst, og bolig.

Forskerne analyserer data

Så begynder det store analysearbejde. Alle oplysninger er tastet ind i computerprogrammer. Forskerne inddeler oplysningerne i kategorier og udregner procenter. Lige fra antallet af rygere til hvor mange, der har afsluttet en erhvervsuddannelse eller gymnasiet og drømmer om at etablere familie. Forskerne analyserer de mange tal. De kan gå tilbage i tidligere undersøgelser og sammenligne 19-åriges ambitioner med, hvordan de havde det, da de gik i første klasse.

Undersøgelsen fortsætter

Der er ingen slutdato for undersøgelsen. Så længe der er interessante spørgsmål at undersøge og penge til at lave undersøgelserne, fortsætter de. På et tidspunkt vil forskerne holde op med at interviewe forældrene. I England har man gennemført denne slags undersøgelser siden 1940'erne. Der følger man stadig ”børnene”, der efterhånden er over 60 år.

Søg på aargang95.sfi.dk