Anonymitet

Undersøgelsen er anonym

Undersøgelsen er anonym, og alle dine oplysninger er fortrolige. Oplysningerne bliver brugt til forskning. De bliver ikke givet videre til myndigheder eller andre. Efter interviewet bliver dine informationer læst ind i databanken, og så er dit navn ikke længere knyttet til dem. Derfor er det ikke muligt at knytte hverken dig eller din familie til oplysningerne. Forskerne analyser alle svarene i databanken uden at vide, hvilke enkeltpersoner, der er med i undersøgelsen. Undersøgelsen foregår efter regler, der er godkendt af Datatilsynet.

Oplysningerne bliver ikke brugt kommercielt til firmaer eller virksomheder. Det er kun til brug for forskning. Det er social forskning, som viser, hvad der fungerer godt i vores samfund, og som kan pege på de ting, der ikke fungerer så godt.

Søg på aargang95.sfi.dk