Til deltagere i årgang 95

Du er blevet udvalgt til at deltage i denne undersøgelse om Årgang 95. Undersøgelsen bliver lavet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Mai Heide Ottosen er projektleder for Årgang 95. Her fortæller hun om undersøgelsen.

Første gang vi kontaktede dig og din familie, var du omkring et halvt år gammel. Dengang talte vi med din mor, og din far udfyldte et spørgeskema. Da du var tre og syv år gammel var vi igen i kontakt med dine forældre. Vi talte med dig første gang, da du var 11 år og senere, da du var 15 år og 18 år.

Hvorfor er jeg blevet valgt til årgang 95?

Vi har valgt 6.000 børn ud af de 70.000 børn, som blev født i Danmark i 1995. Du og de andre deltagere er valgt, så I dækker alle typer af familier i Danmark – både familier med mange penge og familier uden så mange penge, nogle bor i Vestjylland, andre bor i København eller på Bornholm. I bor i alle dele af Danmark.

Du er en vigtig del af undersøgelsen, fordi du repræsenterer en masse andre unge, som har samme baggrund som dig. For vi har ikke haft mulighed for at tale med alle 70.000, der blev født i 1995.

Søg på aargang95.sfi.dk