Publications

PUBLICATIONS BASED ON THE DANISH LONGITUDINAL SURVEY OF CHILDREN (DALSC)

2013

Lausten, M., D. Andersen, A.A. Nielsen & P.R. Skov (2013): Anbragte unges trivsel og udvikling – De unges egne stemmer som 15-årig.

McIntosh, James & Munk, Martin D. 2013: What Do Test Scores Really Mean? A Latent Class Analysis of Danish Test Score Performance, in Scandinavian Journal of Educational Research.

Huerta, M., et al. (2013), "Fathers' Leave, Fathers' Involvement and Child Development: Are They Related? Evidence from Four OECD Countries", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 140, OECD Publishing. doi: 10.1787/5k4dlw9w6czq-en

Ottosen, MH: (2013) ”Long-term impacts of early father involvement”. Chapter for anthology by T. Rostgaard & G. Eydal: Fatherhood and father care - Policies, practises and discourses in the Nordic countries, Polity Press.

Ottosen, MH & Olsen, PS (Forthcoming): Fattigdom blandt børn født i 1995. Dansk Sociologi.

2012

Ottosen, MH (red.) (2012): 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, Rapport fra femte dataindsamling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. København: SFI.

Ottosen, MH & Stage, S (2012) Delebørn i tal, En analyse af skilsmissebørns samvær baseret på SFI’s børneforløbsundesøgelse. København: SFI.

2011

Ottosen, Mai Heide. "Research on the Danish Longitudinal Survey of Children (DALSC) at the Danish National Centre for Social Research." Scandinavian journal of public health 39.7 suppl (2011): 121-125.

Ottosen, MH & Stage, S (2011) Dom til fælles forældremyndighed, En evaluering af forældreansvarsloven 29-06-2011, København: SFI Rapport, 11:26.

Loft, Lisbeth Trille G. "Child Health and Parental Relationships." International Journal of Sociology 41.1 (2011): 27-47.

Greve, Jane. "New results on the effect of maternal work hours on children's overweight status: Does the quality of child care matter?" Labour Economics18.5 (2011): 579-590.

Esping-Andersen, Gosta, et al. "Child care and school performance in Denmark and the United States." Children and Youth Services Review (2011).

del Carmen Huerta, Maria, et al. Early maternal employment and child development in five OECD countries. Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD, 2011.

Datta Gupta, Nabanita, Mette Deding, and Mette Lausten. "The effect of low birth weight on height, weight and behavioral outcomes in the medium-run."Economics & Human Biology (2011).

Nielsen, LP & Olsen, PS (2011) 11-åriges trivsel og risiko, Statistiske analyser af 11-åriges trivsel, København: SFI Rapport, 11:41.

2010

Baviskar, Siddhartha. "Does child gender moderate the relationship between interparental conflict and child outcomes? Findings from the Danish Longitudinal Study of Children." Norsk epidemiologi 20.1 (2010).

Datta Gupta, N. and M. Simonsen (2010): Non-cognitive Child Outcomes and Universal Child Care. Journal of Public Economics 94, 30-43.

Nielsen, A. M., E. M. Olsen, and A. Juul. "New Danish reference values for height, weight and body mass index of children aged 0–5 years." Acta Paediatrica 99.2 (2009): 268-278.

2009

Egelund, Tine, and Mette Lausten. "Prevalence of mental health problems among children placed in out‐of‐home care in Denmark." Child & family social work 14.2 (2009): 156-165.

Deding, M og Olsson, M: Hverdagsliv for 11-årige born med anden etnisk baggrund end dansk. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 09:23.

Ottosen, MH: Sociale marginaliseringsprocesser i daginstitutionen. I Jørgen Elm Larsen & Niels Mortensen: Udenfor og indenfor. Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Hans Reitzels forlag.

2008

Egelund T, Andersen D, Hestbæk AD, Lausten M, Knudsen L, Fuglsang R & Gerstoft F (2008): Anbragte børns udvikling og vilkår, Resultater fra SFI’s Forløbsundersøgelser af årgang 1995, Rapport, 08:23 .

Baviskar, S. & Dahl, K.M. (2008): 11-årige børns fritid og trivsel. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 08:34.

Ottosen, MH & Christensen, PS: Anbragte børns sundhed og skolegang. Udviklingen efter anbringelsesreformen. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 08:21.

Greve, J.: Obesity, Labor Market Activity, and Demand for Medical Care. Aarhus: Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus. PhD Thesis.

Mattsson, C., Hestbæk, A-D. & Andersen, A.R.: 11-årige børns hverdagsliv og trivsel. København: SFI 08:16.

2007

Andersen, A.R., Deding, M. & Lausten, M. (Under review): Starting school: The Effect of Early Childhood Factors on Child Well-Being. Indsendt til Journal of Family Issues, marts 2007. Copenhagen: The Danish National Institute of Social Research 2:2007.

Christensen, E.: Barn i familjer där mamma misshandlas. I: Eriksson, M. (ed.): Barn som upplever vål. Nordisk forskning och praktik. Stockholm: Gothia Forlag.

Christensen, E.: Små børn med et svært liv. I: Ploug, N. (ed.): Social arv. København: Hans Reitzels Forlag.

Egelund, T. & Hestbæk, A-D.: Små børn anbragt uden for hjemmet. Resultater fra et dansk longitudinelt studie på 1995-kohorten. Indsendt til Nordisk Socialt Arbeid i juni 2006.

Egelund, T., Hestbæk, A-D. & Lausten, M.: The care careers of young Danish children placed outside home. Indsendt til review i Family and Child Social Work efterår 2006.

Egelund, Tine; Hestbæk, Anne-Dorthe; SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2007: Children in care (CIC): A Danish longitudinal study: A study on young children in out-of-home care from the 1995 cohort. Results from 1. data collection.

Nielsen, A.: Migration – en gave til epidemiologien. Tidsskrift for Forskning og Sygdom i Samfund, 2007, 7, 33-45.

Nielsen, A.: Variation i sundhed mellem danske børn og etniske minoritetsbørn. I: Johansen, A., Holstein, B.E., Nybo-Andersen. A.M. og 16 andre: Social ulighed i sundhed blandt børn og unge. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

2006

Christensen, E.: Mødet med den danske skole. I: Karrebæk, M. (ed.): Tosprogede børn. København: Hans Reitzels Forlag.

Christensen, E.: Opvækst med særlig risiko. København: Socialforskningsinstituttet 06:04.

2005

Christensen, E. & Sloth, D.A.: Børn med anden etnisk baggrund ved skolestart. København: Socialforskningsinstituttet 05:05.

Sommer, D. (2005). Values at stale in late modernity. International Journal of Early Childhood. Vol. 37, Number 1 (95-116).

2004

Obel, Carsten, et al. "The strengths and difficulties questionnaire in the Nordic countries." European child & adolescent psychiatry 13 (2004).

Christensen, E.: 7 års børneliv – velfærd, sundhed og trivsel hos børn født i 1995. København: Socialforskningsinstituttet 04:13.

Tine Egelund, T., Hestbæk, A-D. & Andersen, D.: Små børn anbragt uden for hjemmet. En forløbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995. København: Socialforskningsinstituttet 04:17.

Ellegaard, T.: Et godt børnehavebarn? Daginstitutionens kompetencekrav og hvordan børn med forskellig social baggrund håndterer dem. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. Center for Barndoms- og Familieforskning. PhD-afhandling BAFF-report 7.

Christensen, E.: 7-årige børn med anden etnisk baggrund. København: Socialforskningsinstituttet 04:28.

Ottosen, M.H.: Samvær og børns trivsel. København: Socialforskningsinstituttet, 04:05.

2003

Christensen, E.: ‘Difficult Children’ - A Serious Sign of Children at Risk. København: Socialforskningsinstituttet, arbejdspapir 6:2003.

Christensen, E.: Arbejdspapir 2: Små børn i familier med sociale belastninger. København: Socialforskningsinstituttet, arbejdspapir i gruppen om social arv.

Sommer, D.: Værdier i videnssamfundet? Forældres uddannelse, opdragelsessyn, sanktioner og børns temperament. I: Sommer, D.: Barndomspsykologiske facetter. København: Gyldendal-Systime Akademisk. Kapitel 4.

Sommer, D.: Faderskab i den radikaliserede modernitet – en undersøgelse af fader-spædbarn relationen. I: Sommer, D.: Barndomspsykologiske facetter. København: Gyldendal-Systime Akademisk. Kapitel 5.

2002

Christoffersen, M.N.: Trends in fatherhood patterns. København: Socialforskningsinstituttet. Working paper 15/a.

Nielsen, A. & Jeppesen, K.J.: Sygelighed blandt spædbørn fra etniske minoriteter. Ugeskrift for Læger 2002; 164: 5649-54.

Nielsen, A., Rasmussen, S. & Christoffersen, M.N.: Danske spædbørns sygelighed i de første levemåneder. Ugeskrift for Læger 2002; 164: 5644-8.

2001

Christensen, E.: Brug af legemlig afstraffelse i opdragelsen af 3-årige. Nordisk Psykologi, 53 (1) 47-71.

Christensen, E.: ‘Difficult Children’ - A Serious Sign of Children at Risk. Istanbul, Turkey: VIII European Conference on Child Abuse & Neglect, 24-27 August 2001.

Christoffersen, M.N.: Sociale forskelle i barndommen. I: Balvig, F. m.fl.: Ungdomssociologi. København: Columbus, 89-124.

Jeppesen, K.J. & Nielsen, A.: Tosprogede småbørn i Danmark. Rapport nr. 4 fra forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. København: Socialforskningsinstituttet 01:6.

Ottosen, M.H.: Legal and social ties between children and cohabiting fathers. Childhood, 8, 75-94.

Sommer, D.: At blive en person. Forældreskab og børns tidlige følelser. København: Hans Reitzels Forlag.

2000

Christensen, E.: Det 3-årige barn. Rapport nr. 3 fra forløbsundersøgelsen af født i 1995. København: Socialforskningsinstituttet 00:10.

Christoffersen, M.N.: Trends in family patterns. Family Bulletin of the Family Policy Studies Centre.

Ottosen, M.H.: Samboskab, ægteskab og forældrebrud. En analyse af børns familieforhold gennem de første leveår. København: Socialforskningsinstituttet 00:9.

Rostgaard, T. , Christoffersen, M.N. & Weise, H.: Parental leave in Denmark. I: Moss, P. & Deven, F. (eds.): Parental leave in Europe. Brussels: NIDI/CBGS publications.

1999

Christoffersen, M.N.: Familiens udvikling – den danske model. I: Dencik, L. & Schultz Jørgensen, P. (red.): Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzels Forlag.

Sommer, D.: Faderskab i den radikaliserede modernitet. I: Dencik, L. & Schultz Jørgensen, P. (red.): Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzels Forlag.

1998

Jeppesen, K.J. & Nielsen, A.: Etniske minoritetsbørn i Danmark - det første leveår. Rapport nr. 2 fra forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. København: Socialforskningsinstituttet 98:5.

1997

Christoffersen, M.N.: Spædbarnsfamilien. Rapport nr. 1 fra forløbsundersøgelsen af børn født i efteråret 1995. København: Socialforskningsinstituttet 97:25.

WORKING PAPERS – A SELECTION BASED ON THE DANISH LONGITUDINAL SURVEY OF CHILDREN (DALSC)

2012

Munk, Mart2010in D., and James McIntosh. "It’s All About the Money: Why Danish Children Do Poorly on Proficiency Tests." (2012).

Gupta, Nabanita Datta, Mette Lausten, and Dario Pozzoli. "Does Mother Know Best? Parental Discrepancies in Assessing Child Functioning." (2012).

2011

Gupta, Nabanita Datta, and Marianne Simonsen. Where to Put the Kids?: Effects of Type of Non-parental Child Care on Pre-teen Skills and Risky Behavior. IZA, 2011.

2010

Gupta, Nabanita Datta, Mette Deding, and Mette Lausten. Medium-term Consequences of Low Birth Weight on Health and Behavioral Deficits-is There a Catch-up Effect?. Aarhus School of Business, Department of Economics, 2010.

2008

Greve, Jane. "Child Obesity and Mothers’ Labor Market Status." (2008).

Greve, J. (2008): New Results on the Effect of Mothers’ Working Hours on Children’s Overweight Status. Does the Quality of Childcare Matter? Copenhagen: SFI. Workingpaper 05:2008.

Gupta, N.D. & Simonsen, M.: Non-cognitive Child Outcomes and Universal High Quality Child Care. København: SFI. Workingpaper 01:2008.

2007

Andersen, Angelo R., Mette Deding, and Mette Lausten. How much does parental divorce affect children’s well-being. SFI Working Paper, SFI, 2007.

Baviskar, S. & Højlund, O. (2007): An evaluation of the Relationship between Family Social Capital and Child Development Using the Danish Longitudianl Child Panel. Kastrup: Presented at the Strategic Advisory Board, 27. april 2007.

Deding, M., Fridberg, T. & Jakobsen, V. (2007): Non-Response in a Survey Among Immigrants in Denmark. Copenhagen: SFI. Working paper 16:2007.

Egelund, T. & Hestbæk, A-D. (2007): Children in Care (CIC): A Danish Londitudinal Study. A Study on Young Children in Out-Of-Home Care From the 1995 Cohort. Results From 1. Data Collection. Copenhagen: SFI. Working Paper 13:2007.

Greve, J. (2007): Child Obesity and Mothers’ Labour Market Status. Aarhus: Aarhus School of Business.

Gupta, N.D., Deding, M. & Lausten, M. (2007): Medium-term consequences of low birth weight – is there a catch-up effect? New York: Paper præsenteret på EEA, Eastern Economic Association Meetings, februar 2007.

Nielsen, A.: Migration – en gave til epidemiologien. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, oktober 2007.

2006

Andersen, A.R., Deding, M. & Lausten, M. (2006): Notat om outcome-variable for børnene i BFU. København: SFI. April 2006.

Andersen, A.R., Deding, M. & Lausten, M. (2006): Does a bad start stick? The influence of early childhood factors on child wellbeing. Paper presented on EALE - European Association of Labour Economists, EALE, Prag, September 2006, and ESFR – European Society for Family Research, Darmstadt, September 2006.

2005

Egelund, T. & Hestbæk, A-D.: Young children in care: A Danish longitudinal study. A study on children in care from the 1995 cohort. Results from 1. data collection. Paris: Université X, Nanterre, paper and article draft presented on EUSARF conference, september 2005.

Sommer, D.: Values at stale in late modernity. International Journal of Early Childhood, 37, 1, 95-116.

2004

Klauber, D.G., Hansen, T. & Nielsen, A.M.: Establishing of prevalence rates of overweight and obesity in early childhood among Danish children. Malmø: Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2004.

2003

Christoffersen, M.N.: How does the parental employment situation influence children’s stress in the pre-school age? - A discussion of some common assumptions concerning the correspondence between work and family life. Paper to the ESPAnet conference: ”Changing European Societies – The Role for Social Policy”, 13th to 15th November 2003, Eigtveds Pakhus, Copenhagen, Denmark. Organised by the Danish National Institute of Social Research.

Nielsen, A. & Jeppesen, K.J.: Health and use of the health care system in a cohort of ethnic minority children and Danish children born in 1995. Are there differences in health and use of health care system? Århus: Nordisk socialmedicinsk konference. Århus Universitet 15. august 2003.

2002

Nielsen, A.: Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter. København: Academy for Migration Studies in Denmark, Københavns Universitet. AMID Working Paper Series 28/2002.

2001

Nielsen, A. & Jeppesen, K.J.: Health and use of the health care system in a cohort of ethnic minority children and Danish children born in 1995. Holte: Family in the age of multiculturalism, October 4-6, 2001.

2000

Nielsen, A. & Jeppesen. K.J.: Health and Use of the Health Care System in a Cohort of Ethnic Minority Children and Danish Children born in 1995. Paris: Paper for European Public Health Association (EUPHA) 14-16 december 2000.

Christensen, E.: Forældres opdragelsesmål og -praksis de tre første leveår. Linköping, Sverige: 1. Nordiske kongress: ’Barn och Trauma’. 22-24 maj 2000. Paper.

Christoffersen, M.N.: Will parental work or unemployment influence pre-school children’s stress reactions? Oslo: Paper for 10th Nordic Social Policy Research Seminar, 17.-19.th August 2000. Oslo.

1999

Jeppesen, K.J.: Ethnic Minority Children in Denmark. London: Paper for Conference on Muslim Families in Europe: Social Care Provision 23-24 april 1999.

Søg på aargang95.sfi.dk