Årgang 95

Årgang 95 er en forløbsundersøgelse, hvor VIVE’s (tidligere SFI) forskere følger de samme ca. 6.000 børn og deres familier. Børnene er født i 1995. Forskerne har sat fokus på deres liv og udvikling, da de var et halvt år, tre år, syv år, 11 år, 15 år og 18 år. Og vi forventer også at kunne følge disse børn ind i voksenlivet.

Årgang 95 er således en af de få forløbsundersøgelser i Danmark, som følger et repræsentativt udsnit af en generation fra fødslen frem til ungdoms- og voksenlivet

Deltagerne i Årgang 95 kommer fra hele landet og fra alle sociale lag. Tilsammen giver de vigtige svar på, hvordan forhold i opvæksten påvirker deres livsforløb.

Seneste undersøgelse

Resultaterne fra den nyeste runde af Årgang 95 er publiceret i rapporten ’ Unge i danmark-18 år og på vej til voksenlivet’. På det tidspunkt var de unge 18 år og dermed myndige.  I denne runde svarede de 18-årige på spørgsmål om en række forhold i deres ungdomsliv generelt set, fx uddannelsesvalg, fremtidsforventninger, familierelationer samt de risici, der kan optræde i ungdomslivet (rusmiddelforbrug, kriminalitet mm.). Også de unges mødre deltog i en spørgeskemaundersøgelse. 

Samlet set peger resultaterne fra undersøgelsen, at flertallet af de unge har et godt ungdomsliv, hvori de trives, er psykisk og fysisk velfungerende og få har haft erfaringer med kriminalitet eller overdrevet rusmiddelforbrug. Uddannelsesmæssigt er 85 pct. i gang med en ungdomsuddannelse og over 80 pct. er tilfredse med den uddannelse, som de har valg.

Undersøgelsen viste dog også, at en gruppe af de unge trives mindre godt i det danske velfærdssamfund. På trods af alle gode intentioner, ender hver femte ung med ikke at få en ungdomsuddannelse.  Unges forventninger, udnyttelse af eget potentiale og uddannelsesmønstre er påvirket af, hvorvidt de kommer fra en ressourcestærk familiebaggrund med gode sociale relationer. Desuden viser undersøgelsen, hvordan dårlige skoleoplevelser (faglig og social mistrivsel, skoleskift og konflikter mellem lærere og elever), ensomhed og beruselseskultur (særligt tidlig alkoholdebut for unge fra udsatte familier) har en negativ indflydelse på uddannelsesmuligheder og trivsel senere i livet.

Forløbsundersøgelsen har gjort det muligt at identificere forhold, der tidligt kan indikere senere opstående problemer for denne gruppe unge. I rapporten er der desuden forslag til, hvad der kan gøres politisk og indsatsmæssigt for at forebygge de udfordringer, som en gruppe unge fra årgang 95 oplever.

Du kan læse mere i rapporten Unge i danmark-18 år og på vej til voksenlivet

Årgang 95 - en forløbsundersøgelse
Hvem er Årgang 95

Den store forløbsundersøgelse af Årgang 95 viser det danske velfærdssamfund set fra børnehøjde for:

  • Børn med en dansk mor
  • Børn med en mor med anden etnisk baggrund
  • Børn anbragt udenfor hjemmet

Forskningsresultaterne af den store forløbsundersøgelse af Årgang 95 er præsenteret i rapporter, bøger og her på siden.

Søg på aargang95.sfi.dk